You are here

Tự đánh giá RLC

Cấp độ cứng nào là tối ưu?

Mức độ 1 đến mức độ 3 được xem là đạt độ cứng dưới mức tối đa, dấu hiệu chính nhận biết tình trạng RLC.

Cải thiện độ cứng cương cứng từ cấp tiểu tối ưu (Độ cương cứng mức 3) đến lớp tối ưu (Độ cương cứng mức 4) dương vật cương cứng hoàn toàn và tối đa, có thể cải thiện sự hài lòng tình dục, chất lượng của cực khoái và ham muốn tình dục, cải thiện sự tự tin và sự hài lòng trong mối quan hệ với bạn tình.

Hãy thử sử dụng công cụ tự đánh giá sự cương cứng của riêng bạn. Nếu bạn đang lo lắng về kết quả, hãy hỏi bác sĩ của bạn để có được chẩn đoán và điều trị thích hợp.

  • 1.
   Mức độ tự tin của bạn về khả năng đạt được và duy trì tinh trạng cương dương như thế nào?
  • Rất thấp
  • Thấp (dưới 50%)
  • Đủ (khoảng 50%)
  • Cao (trên 50%)
  • Rất cao
  • 2.
   Khi được kích thích, số lần dương vật đủ cương cứng để giao hợp được
  • Không bao giờ hoặc hầu như không
  • Đôi khi (ít hơn 50%)
  • Ít thường xuyên (khoảng 50%)
  • Thường xuyên (hơn 50%)
  • Luôn luôn hay rất thường xuyên
  • 3.
   Trong suốt quá trình giao hợp, số lần bạn có thể duy trì sự cương cứng sau khi đã đưa vào âm đạo?
  • Không bao giờ hoặc hầu như không
  • Đôi khi (ít hơn 50%)
  • Ít thường xuyên (khoảng 50%)
  • Thường xuyên (hơn 50%)
  • Luôn luôn hay rất thường xuyên
  • 4.
   Trong lúc giao hợp, mức độ khó khăn để duy trì sự cương cứng đến lúc xuất tinh?
  • Cực kỳ khó
  • Rất khó
  • Khó
  • Hơi khó
  • Không khó
  • 5.
   Bạn có thường thỏa mãn khi giao hợp không?
  • Không bao giờ hoặc hầu như không
  • Đôi khi (ít hơn 50%)
  • Ít thường xuyên (khoảng 50%)
  • Thường xuyên (hơn 50%)
  • Luôn luôn hay rất thường xuyên
  • Lưu ý:
   Những đánh giá chỉ áp dụng cho những người thường xuyên quan hệ tình dục trong 3 tháng qua.
   Trích từ: Goldstein I, et al. N Engl J Med. 1998; 338: 1397-1404
  • Trắc nghiệm này chỉ là tham khảo Cần tham khảo ý kiến một bác sĩ và được điều trị thích hợp .
WVIVIA0815038