You are here

Ảnh hưởng

Mối nguy cơ cho sức khỏe và sự an toàn của bệnh nhân

Đối với Pfizer, thuốc giả là một vấn đề nghiêm trọng liên quan đến sức khỏe và sự an toàn của bệnh nhân. Thuốc giả không đảm bảo về cách thức và quy trình sản xuất thuốc, không được đăng ký, thường được buôn bán không công khai, và gây ảnh hưởng đến hệ thống chăm sóc sức khỏe. Các loại thuốc này thường được sản xuất trong phòng thí nghiệm không đảm bảo vô trùng và các tiêu chuẩn sản xuất thuốc. Với sự tinh vi của các tổ chức sản xuất thuốc giả, chúng ta sẽ rất khó khăn để phân biệt với chỉ bằng cách nhìn vào hình dạng viên thuốc, cho dù đó là sản phẩm chính hãng hay hàng giả.

Thuốc giả gây ra mối đe dọa cho sức khỏe và sự an toàn của bệnh nhân vì nó có chứa các thành phần không được kiểm soát và có thể chứa các chất không có hoạt tính điều trị, hoặc có chứa hoạt chất có tác dụng trị bệnh nhưng liều lượng không đủ, hoặc thậm chí chứa các chất độc hại như kim loại nặng hay thuốc trừ sâu.

Phòng thí nghiệm của chúng tôi đã xác nhận sự hiện diện của thuốc trừ sâu (acid boric), thuốc diệt chuột, bụi gạch, sơn đường có pha chì, mực sơn thương mại, chất đánh bóng sàn, mực máy in, thạch cao và tấm vữa. Ngoài ra còn có các kim loại nặng (thạch tín) và thậm chí chất chống đông.

Sự nguy hiểm của thuốc giả không giới hạn ở các vật liệu độc hại, mà còn ở chỗ không chứa các hoạt chất, các hoạt chất liều lượng không chính xác hoặc sai, do đó làm giảm lợi ích trị liệu của thuốc theo toa của bác sĩ.

WVIVIA0815039