You are here

Danh sách bệnh viện

Danh Sách Bệnh Viện

Thành phố/Tỉnh Tên Địa chỉ
Da Nang BV Gia Dinh 73 Nguyen Huu Tho - P. Hoa Thuan Tay
Da Nang Benh vien Da Nang 104, Quang Trung, Hai Chau
Ha Noi BV Than Ha Noi 70 Nguyen Chi Thanh
Ha Noi Trung tâm Nam hoc - BV Viet Duc 40 Trang Thi
Ho Chi Minh BV Binh Dan 371 Dien Bien Phu
Ho Chi Minh BV Van Hanh 700 Su Van Hanh (noi dai)- P. 12
Ho Chi Minh BV Cho Ray 201B Nguyen Chi Thanh
Ho Chi Minh BV Nhan dan Gia Dinh 1 No Trang Long, Binh Thanh
Ho Chi Minh BV Quan Thu Duc 29 KP5, Phu Chau, Tam Phu, Thu Duc
Ho Chi Minh BV Da khoa Fortis - Hoan My Saigon 60- 60A Phan Xích Long- P. 1, Q3